Egalitatea de şanse - de la concept la realitate  POSDRU/149/6.3/G/129337
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni

In cadrul strategiei Uniunii Europene, definita la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune sociala, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala In directia unei abordari globale a politicilor de dezvoltare sociala.


Pentru a completa aceste obiective de coerenta si de transversalitate In domeniul politicilor sociale, Legea nr. 47/2006, care constituie reglementarea-cadru, prevede realizarea unei noi constructii institutionale, In scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenta sociala, a modalitatilor de finantare, a tipurilor de prestatii, a beneficiarilor si a nevoilor concrete ale acestora.

In baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 47/2006, In subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse s-a Infiintat Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, ce are drept scop crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestatiilor sociale.

Conform Planului de masuri prioritare pentru integrare europeana si angajamentelor asumate de România, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale a trebuit sa se organizeze Incepând cu 1 ianuarie 2008, fapt pentru care, In vederea organizarii si functionarii acestei institutii, a fost necesar a se adopta masuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ.

www.timis.prestatiisociale.ro