Egalitatea de şanse - de la concept la realitate  POSDRU/149/6.3/G/129337
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni

Egalitatea de sanse – de la concept la realitate


Grupul tinta caruia se adreseaza proiectul este format din 418 femei, în special cele dezavantajate din punct de vedere socio-economic si 50 personal al autorităţilor publice centrale şi locale.


Activitatile principale si rezultatele preconizate pentru aceste activitati sunt:


Activitati pentru dezvoltarea potentialului profesional al femeilor si cresterea/dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor femeilor pe piata muncii

Rezultate: 1 baza de date beneficiari constituita, Minim 600 persoane incluse in baza de date, minim 418 de persoane participante la campanii, minim 418 de beneficiare recrutate, 1 regulament de acordare a subventiilor elaborat, minim 418 dosare de subventii pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile intocmite, 418 de subventii acordate, 10 persoane varstnice identificate si recrutate ca voluntare, 1 masa rotunda pentru voluntarele implicate in campanii, minim 84 de campanii organizate.

Rezultate: 286 de beneficiare participante la formare de tip calificare/ recalificare, Minim 246 persoane certificate, 1 regulament de acordare a subventiilor elaborate, 286 dosare intocmite pentru subventii si 286 subventii pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor acordate.

Rezultate: minim 90 de de femei selectate, minim 90 de femei orientate catre servicii de spijin, 90 dosare de subventii de tip ajutoare pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile intocmite

Rezultate: Minim 90 de planuri de acompaniere elaborate, 90 de subventii acordate de subventii de tip ajutoare pentru persoanele apartinand grupurilorvulnerabile,1 regulament de acordare a ajutoarelor elaborate, 90 de femei acompaniate


Furnizarea de formare profesionala si asistenta pentru femei in vederea initierii unei afaceri

Rezultate: 2 cursuri de antreprenoriat in medie cu 10 participanti/ curs, Minim 17 participanti certificati, 5 persoane isi deschid o afacere, 15 subventii pe perioada de derulare a cursurilor, 5 subventii de tip premiu acordate pe perioada de derulare a cursurilor, 1 regulament intocmit, 20 dosare de subventii pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor, intocmite, 20 de subventii acordate

Rezultate: 20 de femei asistate in vederea deschiderii unei afaceri


Furnizarea programului de formare profesionala competente TIC

Rezultate: 40 de beneficiare participante la cursuri de initiere TIC, Minim 35 certificate, 40 dosare de subventii pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor intocmite, 40 de subventii acordate, 1 regulament intocmit


Consolidarea si dezvoltarea Comisiei Judetene pentru Egalitate de Sanse intre femei si barbati din Judetul Timis

Rezultate: 17 rapoarte de monitorizare lunara

Rezultate: 1 strategie privind egalitatea de sanse intre femei, 12 intalniri cu reprezentanti COJES cu 12 participanti/intalnire

Rezultate: 1 ghid de aprox. 80 de pagini elaborate, 150 ghiduri distribuite


Activitati cu privire la combaterea inegalitatilor bazate pe etnie, dizabilitate, varsta si gen

Rezultate: 5 focus-grupuri organizate (cu minim 10 participanti din partea autoritatilor publice locale, partenere)

Rezultate: 1 metodologie de combatare a inegalitatilor de gen elaborata


Activitatea de promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen adresate autoritatilor publice locale si partenerilor sociali - pregatirea si organizarea seminariilor pentru promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen

Rezultate: 8 seminarii de promovare a principiului egalitatii de sanse si de gen (cu minim 15 participanti)


Pregatirea, organizarea si derularea conferintei de sustenabilitate si transferabilitate interregionala de bune practici in domeniul egalitatii de sanse

Rezultate: 1 conferinta de transferabilitate cu 50 de participanti (din care minim 15 participanti din alte regiuni si din Ungaria, etc.)