Egalitatea de şanse - de la concept la realitate  POSDRU/149/6.3/G/129337
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni

Cursul de lucrător in comert


Perioada de derulare: februarie - aprilie 2015

Durata cursului: 360 ore, 10 saptămâni

Tipul cursului: calificare, nivel 1, COD COR 5220.1.1

Tipul certificatului

Diploma eliberată este recunoscută la nivelul celor 28 de state ale UE si poartă însemnele Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.


Structura cursului

Având o programă concepută pe baza standardului ocupațional, realizat de către Ministerul Educației Naționale, structura cursului este clasică, cu un număr de 120 de ore teorie și 240 de ore practică.

Cursul este interactiv, îmbinând elementele de teorie cu pregătirea practică, şi se concentrează pe aprofundarea cunoştinţelor în domeniul comerţului şi serviciilor.

Atât orele de teorie cât și cele de practică sunt monitorizate de către expertul în subvenții și monitorizare cursuri din cadrul proiectului.


Obiectivele cursului

Acest curs urmărește deprinderea cunoştinţelor utilizate în domeniul comerţului şi serviciilor și deprinderea unor abilităţi specifice derularii vânzărilor în bune condiţii şi la standarde de pregătire ridicate.

Absolventa va învața:

să prezinte produsele şi serviciile aferente vânzării;

să întocmească documente specifice activităţii de vânzare (facturi, chitanţe, borderouri);

să promoveze imaginea standului;

să mențină stocurile de rezervă;

să verifice stocurile cu vânzările;

să comunice cu clienţii;

să creeze mediul ambiental necesar vânzării;

să efectueze vânzarea și să încaseze contravaloarea mărfii (chitanţă, document intern, dispoziţie de livrare, avize de expediţie etc.).


Competentele profesionale dobandite

Comunicare şi numeraţie

Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Comunicare în limba străină

Dezvoltare personală

Igiena şi securitatea muncii

Lucrul în echipă

Organizarea locului de muncă

Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă

Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

Rezolvarea de probleme

Satisfacerea cerinţelor clienţilor.

Comunicarea profesională.

Asigurarea calităţii.

Protecţia consumatorului.

Calcule economice specifice aprovizionării şi distribuţiei mărfurilor.

Organizarea activităţii comerciale.

Sortarea, depozitarea şi pregătirea mărfurilor pentru distribuţie.

Administrarea ambalajelor şi mărfurilor.

Aprovizionarea cu mărfuri a magazinului în funcţie de ritmul vânzărilor zilnice.LEGISLATIE

Lg. nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicata în M. O., Partea I nr. 790 din 12/12/2001;

Lg. nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, publicata in M. O., Partea I nr. 1101 din 25/11/2004, modificata si completata prin OUG 13/2012;

Lg. nr. 650/2002 pentru aprobarea O. G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă:

art. 5 alin. (1),(2),(3) lit. a si b;

art. 80 alin. (1) lit. a,b,c,d,e si alin. 2;

art. 84 lit. a,b,c si d. * Lg. Politiei Locale nr. 155/2010 publicata in M. O., Partea I nr. 483/14 .07. 2010:

Capitolul I – Dispozitii generale, art 1, alin (1) lit e;

Capitolul III – Atributiile Politiei Locale, art. 10 lit. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k si l;

Capitolul V – Drepturile si obligatiile politistului local, art. 20 lit. b.

Lg. nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, publicata in M. O. nr. 740 din 10/10/2002:

art. 6 alin. (2) pct. A lit. b;

art. 19 lit i si o;

art. 23 alin. (1) lit. b.

Lg. nr. 53 din 2003 – Codul Muncii (republicat si actualizat 2013):

TITLUL I, Dispoziţii generale

CAPITOLUL II, Executarea contractului individual de muncă:

art. 39 alin (1) lit. g;

TITLUL VI: Formarea profesională

CAPITOLUL I, Dispoziţii generale:

art. 192 alin. (1) lit a, b,c,d,e,f, g si alin. (2);

art. 193 lit a,b,c,d,e si f;

art. 194 alin (1) lit a,b si alin (2);

art. 195 alin. (1), (2) si (3);

art. 196 alin. (1) si (2); art. 197 alin. (1), (2) si (3); art. 198 alin (1), (2), (3) si (4);

art. 199 alin (1) si (2); art. 200.