Egalitatea de şanse - de la concept la realitate  POSDRU/149/6.3/G/129337
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste in oameni


I. Studii de specialitate

  1. Evoluția reprezentarii femeilor în parlement
  2. Reprezentarea femeilor și abarbatilor în alegerile parlamentare din decembrie 2012
  3. Poziționarea României in baza de date on-line a Comisiei Europene privind echilibrul de gen în pozițile de decizie în administrația publica centrala

Sursa:

  Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice


II. Legislatie:

  1. Hotărîrea 250/2014 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Barbați
  1. HG 1054/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalitații de șanse între femei și barbați

Sursa:

   Extras din www.lege5.ro, data 23.07.2014